วิธีชำระเงิน

1. โอนเงินผ่านทางธนาคาร

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท กอนนาวิน จำกัด (กระแสรายวัน) 1733004785

2. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและเดบิตทางหน้าเว็บไซต์