นโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า

เราหวังว่าคุณจะพึงพอใจกับสินค้าที่คุณสั่งซื้อ แต่ถ้าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่คุณไม่พอใจ คุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพเดิมและยังไม่เปิดใช้ โดยแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ เพื่อรับคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 14 วันทำการหลังจากวันที่รับสินค้า

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของการสั่งซื้อของคุณ ถ้ารายการที่แสดงในใบนำส่งสินค้าไม่ตรงกับสินค้าในกล่องพัสดุ โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีที่

ฝ่ายบริการลูกค้า 02-216-5610 ถึง 12 หรือ

Line : @skinregimen_thai