วิธีจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าโดย Kerry Express ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หลังจากได้รับการชาระเงินเรียบร้อยแล้วก่อน 14.00 น. สินค้าจะถูกจัดส่งอย่างรวดเร็วในวันเดียวกันและลูกค้าจะได้รับสินค้าในวันรุ่งขึ้นหรือไม่เกิน 1-2 วันทาการ สามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้ที่
https://thkerryexpress.com/th/track/

ทั้งนี้พนักงานจัดส่งจะติดต่อลูกค้าเพื่อนัดเวลารับสินค้าก่อนจัดส่ง

ค่าจัดส่งสำหรับ
ส่งฟรีเมื่อมียอดการสั่งซื้อต่อครั้งตั้งแต่ 6,000 ฿ ขึ้นไป